• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • FOTOGALÉRIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľsta

                                      Obec Hrnčiarska Ves                                         

Pondelok 87, 980 13 Hrnčiarska Ves


P O Z V Á N K A

V súlade so zákonom 369/90 Zb.

z v o l á v a m


dňa 13. apríla  2017, vo štvrtok  o 17:00 hod

 do spoločenskej miestnosti  Obecného úradu v Hrnčiarskej vsi  na 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva s nasledovným programom:

1.                   Otvorenie

2.                   Určenie overovateľov zápisnice

3.                   Kontrola uznesení z 16.  zasadnutia OZ

4.                  Kontrola rozpočtu ZŠ a MŠ

5.                   Rôzne

6.                   Diskusia

7.                   ZáverJán Melicher
starosta obce

Zoznam aktualít

Zasadnutie obecného zastupiteľsta
Plán obecných zastupiteľstiev v Hrnčiarskej Vsi na rok 2017 Miesto konania : Zasadačka Obecného úradu. Čas konania: 17,00 hod. Termíny (vo švrtok) : 13. apríl 2017, 22. jún 2017, 14. september 2017, 16. november 2017, 14. december 2017. Pozvánku nájdete keď kliknete na nadpis
Aktuality z obce
Plán vývozu plastov v obci Hrnčiarska ves na rok 2017 nádete v sekcii dokumenty
verejne obstaravanie
Pre prehľad otvorte v ľavom stĺpci Verejné obstarávanie podsložku Zakázky podľa § 9 ods. 9
Aktuality o projekte IA-ZaSI
Obnova životného prostredia obyvateľmi MRK v obci Hrnčiarska Ves. Dokumenty v sekcii Projekty
Výberové konanie
Momentálne nie je vyhlásené žiadne výberové konanie
Kultúrne podujatia
Po kliknutí na nadpis sa vám zobrazí plagát