• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • FOTOGALÉRIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Profil pre verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa                                                                            

Názov organizácie : OBEC HRNČIARSKA VES
Sídlo: Pondelok č. 87, 980 13 Hrnčiarska Ves
IČO: 00318787
Štatutárny zástupca: Helena Zigová, starostka obce
Web: www.hrnciarskaves.sk
e-mail: hrnciarskaves@gmail.com
tel.: 047/ 567 43 17
fax.: 047/ 567 43 17

Profil:
Obec Hrnčiarska Ves je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Hrnčiarska Ves na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.