• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • FOTOGALÉRIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Poslanci

Marek Dovala

Poslanec OZ, predseda finančnej komisie, predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a poslanec OZ oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OZ v neprítomnosti starostu obce

Členovia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

Ing. Jela Kyzeková

Amália Uhrinová

Členovia finančnej komisie:

Ján Národa

Poslanec OZ a predseda športovej a školskej komisie a predseda mandátnej komisie

Členovia športovej komisie:

Členovia školskej komisie :


Členovia mandátnej komisie:

Pavel Meký

Kvetoslava Grčková

Igor Hrivnák

Poslanes OZ a predseda stavebnej komisie

Členovia stavebnej komisie :


Ing. Jela Kyzeková

Poslankyňa OZ , predsedníčka socialnej a kultúrnej komisie,  predsedníčka návrhovej komisie

Členovia sociálnej komisie : 


Členovia kultúrnej komisie:


Členovia návrhovej komisie:

Igor Hrivnák

Amália Uhrinová

Pavel Meký

Poslanes OZ a predseda poriadkovej komisie

Členovia poriadkovej komisie :


Amália Uhrinová

Poslankyňa OZ


Kvetoslava Grčková

Poslankyňa OZ

Poslankyňe Amália Uhrinová a Kvetoslava Grčková sú zastúpené vo všetkých komisiách za časť obce Maštinec