• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • FOTOGALÉRIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Zakázky podľa § 9 ods. 9

Zadávanie zákaziek v súlade s § 9 odst 9 zákona o VO

Podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní musí verejný obstarávateľ najneskôr 3 pracovné dni pred zadaním jednoduchej zákazky (ak nejde o zákazku podľa §4 ods.2 alebo ods.3 zákona o VO) s hodnotou viac ako 1000 EUR bez DPH zverejniť na svojom profile/webovej stránke úmysel zadávať takúto zákazku.

=====================================================================================================


Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Vysprávky miestnych komunikácií

Predpokladaný termín zadania zákazky : 30.9.2013

Zverejnené :20.9.2013

______________________________________________________________________________________________________

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Poskytnutie služby osoby zabezpečujúcej aktivity projektu na pozícii: Projektový manažér

Predpokladaná hodnota zakázky:   2760,00 € bez DPH (3312,00 € s DPH) podľa propozícií                                                                                                                                              
Predpokladaný termín zadania zákazky : 11/2014 - 09/2015

Zverejnené :5.11.2014

Príloha tu:

_____________________________________________________________________________________________________Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Predmetom zákazky je poskytnutie dodávky stravných poukážok

Predpokladaná hodnota zakázky:   2337,00 € bez DPH (2804,40 € s DPH) podľa propozícií                                                                                                                                              
Predpokladaný termín zadania zákazky : 11/2014 - 09/2015

Zverejnené : 14.11.2014

Príloha tu:

_____________________________________________________________________________________________________

ZRUŠENÉ !!!!!!!!!!

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Predmetom zákazky je dodanie pracovných a ochranných pomôcok pre osoby podieľajúce sa na aktivitách projektu

Predpokladaná hodnota zakázky:   1208,33 € bez DPH (1450,00 € s DPH) podľa propozícií                                                                                                                                              
Predpokladaný termín zadania zákazky : 11/2014 - 02/2015

Zverejnené : 14.11.2014


NOVÁ VÝZVA JE ZVEREJNENÁ NIŽŠIE !

_____________________________________________________________________________________________________Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Poskytnutie služby osôb zabezpečujúcich aktivity projektu na pozície: Lektori kurzov

Predpokladaná hodnota zakázky (celkom):   3000,00 € bez DPH (3600,00 € s DPH) za 3 kurzy podľa propozícií                                                                                                                                              
Predpokladaný termín zadania zákazky : 12/2014 - 08/2015

Zverejnené : 26.11.2014

Príloha tu:

_____________________________________________________________________________________________________

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Predmetom zákazky je dodanie pracovných a ochranných pomôcok pre osoby podieľajúce sa na aktivitách projektu

Predpokladaná hodnota zakázky:   1251,18 € bez DPH (1501,42 € s DPH) podľa propozícií                                                                                                                                              
Predpokladaný termín zadania zákazky : 12/2014 - 02/2015

Zverejnené : 4.12.2014

Príloha tu:

Príloha špecifikácia tu:

_____________________________________________________________________________________________________Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Predmetom zakázky je pracovno - školiaci materiál pre osoby v  aktivitách projektu

Predpokladaná hodnota zakázky (celkom):   7967,06 € bez DPH (9560,47 € s DPH) za 3 druhy materiálu podľa propozícií                                                                                                                                              
Predpokladaný termín zadania zákazky : 01/2015 - 09/2015

Zverejnené : 30.12.2014

Príloha tu: