• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • FOTOGALÉRIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Aktuality o projekte IA-ZaSI

„Priestor na vašu príležitosť“

Obec Hrnčiarska Ves

realizoval sa dopytovo-orientovaný projekt pod názvom

„Obnova životného prostredia obyvateľmi MRK v obci Hrnčiarska Ves“

Doba realizácie projektu: 10/2014 – 09/2015

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Implementačnej agentúry pre OP ZaSI

www.esf.gov.sk             www.iazasi.gov.sk

Zoznam aktualít

Zasadnutie obecného zastupiteľsta
Plán obecných zastupiteľstiev v Hrnčiarskej Vsi na rok 2017 Miesto konania : Zasadačka Obecného úradu. Čas konania: 17,00 hod. Termíny (vo švrtok) : 13. apríl 2017, 22. jún 2017, 14. september 2017, 16. november 2017, 14. december 2017. Pozvánku nájdete keď kliknete na nadpis
Aktuality z obce
Plán vývozu plastov v obci Hrnčiarska ves na rok 2017 nádete v sekcii dokumenty
verejne obstaravanie
Pre prehľad otvorte v ľavom stĺpci Verejné obstarávanie podsložku Zakázky podľa § 9 ods. 9
Aktuality o projekte IA-ZaSI
Obnova životného prostredia obyvateľmi MRK v obci Hrnčiarska Ves. Dokumenty v sekcii Projekty
Výberové konanie
Momentálne nie je vyhlásené žiadne výberové konanie
Kultúrne podujatia
Po kliknutí na nadpis sa vám zobrazí plagát